Anemoonvis

Familie

  • Rifbaarzen
  • 27 verschillende soorten

Lichaamsbouw

  • Maximale lengte: 15 cm
  • Slijmlaag als verdediging

Broedperiode

  • Kleverige eitjes
  • Larven verspreid door stroming
  • Slechts 10 anemoonsoorten geschikt